SPMP Olomouc

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Olomouc, o.s.

Naše vize

Lidé s mentálním postižením mají stejné životní příležitosti jako ostatní lidé ve společnosti.

Naší filozofií je citlivé jednání a rozvoj vedoucí ku prospěchu člověka i jeho okolí, snaha o spolupráci a vzájemnou podporu.

Naši snahou je rozvíjet osobnost mentálně postižených, podporovat je na jejich cestě k samostatnosti a motivovat je k seberealizaci.

Naším cílem je tvořit nové koncepty pro integraci mentálně postižených do společnosti.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.