SPMP Olomouc

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Olomouc, o.s.

Naše služby

Poskytované služby SPMP Olomouc


SPMP Olomouc poskytuje základní i odborné sociální poradenství, které mj. zahrnuje:


- poskytnutí informací, které napomohou k řešení nepříznivé sociální situace
- poskytnutí informací o sociálních službách podle individuálních potřeb a o jiných formách pomoci (např. dávkách pomoci v hmotné nouzi a sociální péče, asistenci při zpracování žádostí, při jednání na úřadech apod.)


- zprostředkování pomoci odborníka v okolí bydliště žadatele


- poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby s postižením (zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb), pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


- podporu při zapojení do různých aktivit a činností vedoucí k začlenění do společnosti
- sociálně terapeutické činnosti


- podporu členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu blízkou


Toto poradenství je určeno pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodinné příslušníky, přátele a další zájemce z celé ČR a je poskytováno bezplatně.

 

Další poskytované služby SPMP Olomouc:

Služby sociální rehabilitace: rehabilitační a rekondiční pobyty, klubová setkání a další aktivity zaměřené na setkávání a integraci osob s mentálním postižením do společnosti.

Tyto služby a aktivity hrají v životě mentálně postižených osob velikou roli, neboť jim umožňují setkávat se a poznávat nové lidi a společnost se tak nejvíce dozvídá o problematice osob s mentálním postižením.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.